Det kan ibland vara problematiskt att få tag på gravrättsinnehavaren till en gravsten som verkar övergiven eller vanvårdad. I dessa fall, eller om gravrättsinnehavaren eller är avliden återtas gravstenen av förvaltningen. Men för att graven ska kunna återtas måste gravrättsägaren sökas en längre tid, hela processen kan ta upp till två år.

Två alternativ

När en grav är återtagen av förvaltningen återstår två alternativ: Antingen bedöms stenen ha ett allmänt kulturhistoriskt värde och då används begravningsavgiften för att bekosta säkring och framtida underhåll av den. Eller så kasseras stenen, vilket innebär att den återanvänds eller blir till stenkross. Men först måste förvaltningen se till att den anonymiseras. Till exempel inskriptionen ska inte kunna dyka upp i något annat sammanhang.

Måste tas bort

Att många gravstenar till slut måste kasseras är oundvikligt. Men för att de begravdas minnesstenar inte för alltid ska suddas ut ur historien finns Gravstensinventeringen- Sveriges Släktforskarförbunds gravstensdatabas. Målsättningen är att Gravstensinventeringen ska rymma alla Sveriges nu existerande gravstenar i bild och text och på så sätt bevaras för framtiden. Vad som gör databasen extra användbar för släktforskare är att den dessutom är sökbar; på personnamn, län, kommun eller begravningsplats.

Samarbete med släktforskarrörelsen

Även Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ser gravstensdatabasen som ett sätt att bevara historiska värden. Därför uppmanar de förvaltningarna att dokumentera de borttagna gravstenarna och vidarebefordra informationen till Sveriges Släktforskarförbund som sedan lägger upp materialet i Gravstensinventeringens databas.

Också privatpersoner kan hjälpa till att inventera hela, eller delar av kyrkogårdar. Hittills har frivilliga krafter runt om i landet inventerat och dokumenterat nära 100;000 gravstenar, eller drygt 200;000 begravda personer. Är du intresserad av att delta i det viktiga arbetet kan du enkelt söka på vilka kyrkogårdar som redan är inventerade. Sedan är det bara att sätta igång.

Läs mer om hur du dokumenterar och laddar upp materialet och se efter om kyrkogårdarna nära dig är inventerade på Gravstensinventeringens sida.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Senaste nytt

Förbundskansliet och Rötterbokhandeln håller sommarstängt från och med måndagen den 9 juli och vi öp...

Hemsidan Rötter (www.genealogi.se) har fått en uppdaterad plattform, flyttat till en ny server och...

Nu tar veckans svenskamerikan semester och återkommer igen i augusti. Vi avslutar säsongen med en kr...

På bar backe

Nu har Släkthistoriskt Forum nr 3 2018 hunnit delas ut till de allra flesta prenumeranterna. I so...

Du som har rötter i Dalarna och ingenting planerat i nästa vecka bör bums packa väskorna och göra di...

Fler artiklar