Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Regeringen föreslår friare namnlag

Framöver ska det bli enklare att välja och byta namn – i alla fall om regeringen får igenom sitt förslag på en ny namnlag som nyligen lades fram till Lagrådet.

Snart kan det därmed bli fritt fram för dig som vill byta efternamn till bland annat Hellström, Falk, Samuelsson och Bergman – efternamn som bärs av fler än 2000 personer ska enligt det nya förslaget bli "fria" att ta för den som önskar. Skatteverket ska årligen få i uppdrag att fastställa en lista på de namn som är fria att förvärva.

Att byta för- eller efternamn ska bli möjligt att göra så många gånger man vill och vid giftermål ska makar inte längre behöva anmäla om de önskar behålla sitt efternamn. Möjligheten att välja ett gemensamt efternamn kvarstår – och det ska kunna ske på fler sätt än tidigare.

Gamla släktnamn kan återtas

I enlighet med det nya förslaget får ett efternamn tas om namnet har funnits i förvärvarens släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Men det får inte vara längre sedan någon i förvärvarens släkt bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med förvärvarens föräldrar.

Patronymikon kan få nytt liv

När bruket av patronymika succesivt upphörde från slutet av 1800-talet var det användandet av den kvinnliga ändelsen som övergavs först. I dag har -dotterändelsen åter blivit vanlig i nybildade efternamn. Enligt det nya lagförslaget ska den som vill, utan inskränkningar och avgiftsbelagd prövning, få använda det äldre namnskicket med patronymika eller metronymika.

Enligt det nya förslaget kommer även män att kunna ha efternamn som slutar på -dotter då möjligheten att ta ett efternamn som är bildat av en förälders förnamn med tillägg av -son eller -dotter inte är beroende av könstillhörighet.

Metronymikon eller metronymika är ett namn som har bildats av bärarens moders namn och böjningsändelsen -son eller -dotter. Det är betydligt ovanligare än patronymikon, men har förekommit i historisk tid.

Mellannamn blir dubbelnamn

Den nuvarande namnlagen är från 1982. I enlighet med den måste två personer som efter exempelvis ett giftermål vill ha två efternamn, göra om det ena till ett mellannamn. Nu ska det istället bli möjligt att skapa ett dubbelt efternamn. Samtidigt slopas möjligheten att ta ett mellannamn.

Ett mellannamn är enligt nuvarande namnlag en anhörigs efternamn som bärs mellan de egna förnamnen och det egna efternamnet. I exempelvis namnet Maria Andersson Svensson är Andersson mellannamn.

I vardagligt tal benämner vi i dag förnamn som inte är tilltalsnamn som mellannamn. Möjligheten att bära flera förnamn kommer att finnas kvar.

Ökad frihet och förenklade regler

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är förändringarna av namnlagen efterlängtade. De syftar till att öka valfriheten, förbättrar möjligheten till samhörighet inom familjen och förenklar reglerna.

Den nya lagen är också mindre omfångsrik – enligt förslaget ska antalet paragrafer minskas från 53 till 41.

I dag är det Patent- och registeringsverket som hanterar namnärenden. Enligt det nya förslaget ska i stället alla ansökningar om namn och namnändringar göras till Skatteverket.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

 

Lagförslaget i korthet:

  • Skatteverket blir ensam namnmyndighet.
  • De vanligaste efternamnen i Sverige blir fria för alla att använda.
  • Det kommer inte längre att finnas någon begränsning för byte av för- och efternamn.
  • Barn ärver sina föräldrars namn men alla måste skicka in ansökan om namn till Skatteverket. Alla automatiska förvärv av namn slopas.
  • Möjligheten att ta ett efternamn som mellannamn slopas och i stället införs möjligheten att ta ett dubbelt efternamn. Barn ärver dubbelnamn.
  • Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.

Här kan du läsa mer om lagförslaget